FUNKČNÉ A ZÁŤAŽOVÉ TESTY

Schodovitý test - laktátová krivka

Zmyslom tohto vyšetrenia je stanovenie aeróbneho ( AEP ) a anaeróbneho prahu ( ANP ) . Tieto prahy sú dôležité pre správne zostavenie tréningu vytrvalostných športovcov či už amatérskych alebo profesionálnych.

Priebeh vyšetrenia

Pred samotným záťažovým testom, prebieha vstupná konzultácia a segmentálna diagnostika telesného stavu klienta, kde sa dozvieme základné fyziologické parametre. Potom nasleduje kvalitné rozcvičenie a zahriatie klienta aby bolo telo pripravené na záťaž.

Samotné vyšetrenie sa skladá zo 4 až 6 úsekov pod záťažou z nich každý trvá 4 minúty. Po každom úseku odoberáme kapilárnu krv ( z ušného lalôčika alebo z prsta ) na stanovenie hladiny kyseliny mliečnej ( laktátu ) v krvi . Z týchto nazhromaždených 4 až 6 hodnôt vytvoríme laktátovú krivku a stanovíme aeróbny prah, anaeróbny prah, absolútny a relatívny výkon na týchto prahoch.

Vyhodnotenie výsledkov

Po vykonaní diagnostiky nasleduje konzultácia a vyhodnotenie nameraných výsledkov. Klient je oboznámený s výsledkami a dostáva základné odporúčania do ďalšieho tréningu.

Na základe výsledkov z testu laktátovej krivky je možné navrhnúť tréningový plán, ktorý zlepší slabé stránky klientovej výkonnosti a posilní tie ktoré sú na dobrej úrovni.

Vybavenie na testovanie

Na testovanie používame špičkovú techniku určenú na vykonávanie záťažových testov . Pre potreby vrcholových aj výkonnostných športovcov ponúkame testy podľa ich potrieb. K dispozícii je profesionálny cyklistický trenažér Cycleops s najpresnejším meraním výkonu Powertap , bežecký pás a veslársky trenažér.

Klient si môže na test priniesť vlastný bicykel, ktorý bude upnutý do cyklistického trenažéra a tak bude testovaný v pozícii, ktorá je pre neho najprirodzenejšia. Pre dosiahnutie najlepšej výkonnosti na vlastnom bicykli odporúčame absolvovať aj odborné vyšetrenie a nastavenie bicykla BG fit. http://velosprint.sk/shop/bg-fit.page.39

Ak sa klient na test nemôžete dostaviť s vlastným bicyklom je k dispozícii bicykel na ktorom mu nastavíme posed tak, aby sa čo najlepšie priblížil optimálnemu nastaveniu.

Príprava na test

Deň pred testom je vhodné odpočívať alebo zvoliť len veľmi ľahký tréning. Na test treba prísť psychicky aj fyzicky oddýchnutý.

V deň testu je vhodné pripravovať sa tak ako keby idete na preteky a teda voliť ľahko stráviteľné jedlá bohaté na sacharidy a príjmať dostatok vody. Posledné jedlo 2 hodiny pred testom.

Na testovanie si treba priniesť športové oblečenie odporúčame z funkčných materíalov, uterák a športový nápoj.

Pre test na cyklistickom trenažéri si môžete priniesť vlastný bicykel. Do trenažéru je možné upnúť všetky typy bicyklov (cestné aj horské 26´´, 27,5´´, 29´´). Pokiaľ nemôžete priniesť bicykel prineste aspoň vlastné pedále a tretry.